شنبه 9 اردیبهشت 1396
توضیح :برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
توضیح :برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
توضیح :برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با قوانین معدنی

عضویت

صنایع معدنی1

 آلومینیم عنصری شیمیای در گروه بورون با عدد اتمی ۱۳ و نماد Al است. این عنصر یک فلز نرم و سفید و چکش‌پذیر با چگالی پایین است که سومین عنصر فراوان و فراوان‌ترین . آلومینیم عنصری شیمیای در Al است آلومینیم عنصری شیمیای در Al است

اخبار مرتبط

تبلیغات

اوقات شرعی

تقویم

خانه معدن ایران

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه معدن ایران می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس